IMG_6626

Prezenty dla naszej podopiecznej. Dziękujemy anonimowemu darczyńcy o wielkim sercu.

Wszystkim Dzieciom życzymy MILIONA UŚMIECHÓW KAŻDEGO DNIA!

podziekowaniaJP

Fundacja dla Dzieci dziękuje Jeremiaszowi Pawlukowi za przekazanie paczki dla potrzebującej rodziny z Piaseczna. Wsparcie to było ogromną pomocą i radością dla trójki rodzeństwa. 

Post Navigation