Darowizny rzeczowe

Pomoc materialną kierujemy do najbardziej potrzebujących podopiecznych fundacji, domów dziecka i placówek leczniczych. Przekazujemy żywność, ubrania, artykuły higieniczne pierwszej potrzeby, książki, pomoce edukacyjne oraz sprzęt rehabilitacyjny. W imieniu dzieciaków dziękujemy za okazane serce i bezcenną pomoc.