Nr konta

Numer konta Fundacji:

37109016940000000116435871

85109016940000000133884822 konto dla wpłat Klub ASTORIA

Bank Zachodni WBK II Oddział w Piasecznie

Ul. Wojska Polskiego 28

05-500 Piaseczno