Misja

Działalność i Cele Fundacji

Realizując swoje cele statutowe prowadzimy w Piasecznie, przy ul. Rejtana 8 Klub Zdolnego Dziecka. Klub działa jako świetlica artystyczno-terapeutyczna. Organizujemy tu opiekę dzienną dla dzieci szkolnych, odrabiamy lekcje, prowadzimy zajęcia kompensacyjne. Dla dzieci od 5 do 12 roku życia proponujemy różnego rodzaju aktywności: warsztaty plastyczne, florystyczne, czytelnicze, językowe, kółko szachowe i inne. Pragniemy, aby dzieci miały możliwość rozwijania swoich zdolności plastycznych i zainteresowań artystycznych. Obserwujemy i odkrywamy niepoznane jeszcze talenty.
W Klubie organizujemy okolicznościowe spotkania i zabawy dla dzieci (między innymi Mikołajki, Dzień Dziecka, Andrzejki) oraz dla dzieci i rodziców.
Od niedawna, pod hasłem „Spotkanie z Gwiazdą” organizujemy cykliczne spotkania ze znanymi osobami. Aktorzy, sportowcy, politycy czytają dzieciom książki, opowiadają o swoich pasjach i pracy zawodowej. Spotkania są nie tylko okazją do niecodziennego spędzenia czasu ale również do zdobycia autografu czy zrobienia sobie zdjęcia ze znaną osobą. Do dyspozycji dzieci przeznaczyliśmy trzy sale (do zabawy, odrabiania lekcji i prowadzenia warsztatów tematycznych), kuchnię, w której dzieci mogą zjeść ciepły posiłek oraz ogród, gdzie staramy się spędzać jak najwięcej czasu i poprzez aktywność ciała aktywizować również umysł.